Aberdeen jest szkockim miastem, które ma najwyższy odsetek osób urodzonych poza Wielką Brytanią, gdzie jedna na cztery urodziła się poza granicami kraju. Ludzie z mniejszości etnicznych mieszkający w naszym mieście napotykają na co dzień różne bariery. Wyobraźmy sobie, że niektórzy ludzie mogą mieć kolejną barierę do przezwyciężenia – życie z demencją.

ACVO otrzymało dofinansowanie od Life Changes Trust na projekt, którego celem jest zapewnienie, że osoby z europejskich mniejszości etnicznych będą w stanie jak najlepiej wykorzystać wsparcie dla ludzi z demencją dostępne w całym mieście. Projekt ten jest wynikiem pracy, które ACVO wykonało wcześniej w związku z zapewnieniem wsparcia dla demencji w trzecim sektorze w mieście – w tym czasie zdaliśmy sobie sprawę, że ludzie z mniejszości etnicznych nie są widziani na zajęciach i wsparciu po diagnostyce. Bardzo zależy nam na określeniu przyczyn tej niedostatecznej reprezentacji i znalezieniu sposobów na ułatwienie ludziom angażowanie się.

Dążymy do wzmocnienia pozycji osób dotkniętych demencją, aby mogli robić rzeczy, które są dla nich ważne i umożliwić im kształtowanie wsparcia i działań, które według nich mogą mieć wpływ na ich życie. Podobnie wierzymy, że każdy żyjący z demencją ma prawo do niezależności, jak to tylko jest możliwe. Działając, łącząc się i angażując, na własnych warunkach, ludzie z demencją pochodzący z różnych środowisk, byliby w stanie prowadzić szczęśliwsze życie z większym poczuciem przynależności, zmniejszając poczucie izolacji.

Jak to robimy?

Głównymi beneficjentami będą społeczności europejskie zamieszkałe w Aberdeen. Projekt będzie współpracował z osobami zaangażowanymi społecznie, osobami żyjącymi z demencją z europejskiej mniejszości etnicznej i organizacjami trzeciego sektora. Angażując ich w dyskusje na temat możliwych barier, staramy się zwrócić uwagę na wyzwania, przed którymi stają osoby cierpiące na demencję, i miejmy nadzieję rozpocząć rozmowę o tym, co można zrobić, aby przezwyciężyć te wyzwania.

Jak się angażować?

Jeśli jesteś osobą pochodzącą z europejskiej mniejszości etnicznej, mieszkającą w Aberdeen z demencją lub opiekunem tej osoby(członkiem rodziny, przyjacielem) mozesz:

  • uzyskać informację, jakiego rodzaju wsparcie dla demencji jest dostępne w Aberdeen
  • podzielić się przemyśleniami, doświadczeniami i wyzwaniami dotyczącymi uzyskania odpowiedniego wsparcia
  • wspólnie szukać rozwiązania dla tych wyzwań.

Informacje w innych językach:

Jeśli jesteś profesjonalistą pracującym w Aberdeen, który:

  • Działa w roli frontowej służby zdrowia
  • Działa z / dla osób z europejskiej miejszości etnicznej
  • Jest pasjonatem wspierania osób ze środowisk europejskiej miejszości etnicznej

Możemy umozliwic dostarczenie sesji świadomości o demencji prowadzone przez Alzheimera w Szkocji- Dementia Friends Session. Są to bezpłatne, krótkie sesje szkoleniowe dotyczące przyczyn i objawów otępienia za pomocą kilku interaktywnych ćwiczeń.

Więcej informacji o sesjach przyjaciół Dementii można znaleźć na stronie: www.dementiafriendsscotland.org

Utworzono następujące mapy:

  1. Działania i inicjatywy dla osób z demencją i ich opiekunów
  2. Dyskursy dla osób wywodzących się z mniejszości etnicznych w Europie w Aberdeen

Możesz uzyskać więcej informacji i jak zaangażować się w program, kontaktując się z Anną Dzianach:

Telefon:
01224686057
07508437826

E-mail:
Anna.Dzianach@acvo.uk

Projekt ten był możliwy dzięki funduszom Life Changes Trust i Big Lottery Fund.